Gramatika

Základní výrazy pro žáky

PUPILS LANGUAGE

Pokud se chceme opravdu dobře naučit anglicky, je potřeba angličtinu co nejvíce používat.
První a nejčastější příležitost je používat ji co nejvíce při hodinách.
Vaši učitelé se o to snaží a vy to můžete zkusit také. Pustíme se do toho společně. Nezapomeňte, že kdykoliv budete potřebovat, paní učitelka nebo pan učitel vám poradí.
 
Jak na to?
Podíváme se pro jaké činnosti angličtinu ve třídě používáme.
 
1. Potřebujeme rozumět tomu, co máme udělat.
 
Stand up    postav se
Sit down    sedni si
Look          podívej se
Listen       poslouchej
Do            udělej
Say           říkej
 
2. Jak to udělat.
 
Open      otevři
Close      zavři
Come      pojd´
Go           jdi
Find        najdi
Show      ukaž
Take       vezmi
Put         polož
Give       dej
Get in pairs /in groups of 4     rozdělte se do párů 
Read       čti
Write      piš
Sing a song        zazpívej písničku
Play        hrej
Draw      nakresli
Colour    vybarvi
 
3. Potřebujeme se umět zeptat, když něčemu nerozumíme nebo si nejsme jistí.
 
Who?       What?       Where?     When?          Why?              How many… number ?
Kdo?         Co?           Kde?         Kdy?             Proč?               Kolik… čísla ?
 
person  osoba
thing   věc
animal   zvíře
place/location   místo/umístění
time    čas
day    den
season  roční období 
action   činnost
 
4. Potřebujeme umět i jednoduše odpovědět a říci, co se nám líbí nebo nelíbí.
 
That’s s right.         To je správně.
That’s wrong.         To je špatně.
I like it.                  Líbí se mi to.
No, I don’t like it.   Ne, to se mi nelíbí.
Yes, it is.               Ano, je.
No, it isn’t.            Ne, není.
Yes, they are.        Ano, jsou.
No, they aren’t.     Ne, nejsou.
 

 

5. Chceme být k sobě zdvořilí.
 
Thank you.     Děkuji.
Not at all.       Není zač.
It’ s OK.         To je v pořádku.
I’m sorry.       Omlouvám se.
It’ s all right.  To je v pořádku.
Can/May I have ......,please?   Můžu si vzít ..... , prosím?
 
6. Rádi si spolu hrajeme.
 
Start.                   Začni/začněte. 
Stop.                    Zastav/přestaň
One, two, three..  Jedna, dvě, tři.. 
Play it with me.    Zahraj/zahrajte si se mnou
Let’ s play.            Zahrajeme si..
My turn.               Jsem na řadě.
Your turn.             Jsi na řadě.
Once again.           Ještě jednou.
That’s fair.             To je fér.
That’s not fair.       To není fér.
 
7. Umíme si pomoci.
Help me, please.         Pomoz/Pomozte mi prosím.
Can/May I help you?   Mohu ti /Vám pomoci?
Look at me.                Podívej/Podívejte se na mě.
Do it with me.            Dělej/Dělejte to se mnou.
 
8. Potřebujeme se dovolit.
 
Can/May I go         Mohu jít na záchod? 
to the toilet?
Can/May I wash     Mohu si umýt ruce? 
my hands?
Can/May I have      Mohu se napít? 
a drink?
Can/May I have      Mohu se nasvačit?
a snack?
 
9. Potřebujeme i pomoci někomu, kdo si třeba neví s nějakým úkolem rady.
 
Look here.                    Podívej/Podívejte se sem.
Can/May I help you?     Mohu/Ti vám pomoci?
Look at me.                  Podívej/Podívejte se na mě.
Do it with me.               Dělej/Dělejte to se mnou.
 

Abeceda

Měsíce a dny v týdnu

  

Numbers

 
 
1    one
2    two
3    three
4    four
5    Eve
6    six
7    seven
8    eight
9    nine
10    ten
11    eleven
12    twelve
13    thirteen
14    fourteen
15    fifteen
16    sixteen
17    seventeen
18    eighteen
19    nineteen
20    twenty
21    twenty-one
22    twenty-two
30    thirty
40    forty
50    fifty
60    sixty
70    seventy
80    eighty
90    ninety
100 a/one hundred
101    a/one hundred and one
140    a/one hundred and forty
200    two hundred not two hundreds
1,000    a/one thousand
1,050    a/one thousand and fifty
1,250    a/one thousand two hundred and fifty
2,000    two thousand
100,000    a/one hundred thousand
1,000,000    a/one million
2,000,000    two million not two millions

 

 
Více podobných materiálů najdete na stránkách www.helpforenglish.cz
 
 

Sloveso to be (být- existovat)

 

  1. Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenem.
  2. Sloveso ARE (jsi) se ve standardní britské angličtině vyslovuje pouze jako dlouhé Á, v americké angličtině a v mnoha dalších variantách se vyslovuje na konci R (a:r).

 

Klikni pro podrobnější vysvětlení !!!!  www.helpforenglish.cz/article/2007080601-sloveso-byt-1

 
 
 
   

Sloveso to have (vlastnit)

 

 

Klikej na mikrofonky a procvičuj výslovnost !!

www.helpforenglish.cz/article/2007090801-sloveso-mit-1

Sloveso have got se  Simpsonem !!!!!!

 
 
 
 
 
 
 

Sloveso can (umět,moci)

Poslechni si výslovnost - klikni na mikrofonek, žárovka je český překlad.