3.třída

 Hodnotím u tebe toto:

 
1.       Ústní projev: rozhovor, čtení, výslovnost, ústní zkoušení slovní zásoby a gramatiky
 
2.       Písemný projev: testy na gramatiku a slovní zásobu, projekty
 
3.       Úprava písemností: okraje, čitelnost, daný zápis z hodiny 
 
4.       Práce v hodině: snaha, aktivita, samostatné a skupinové práce, splnění zadaného úkolu
 
5.       Plnění domácích úkolů: písemné domácí úkoly, příprava na hodinu (denně  minimálně 15 minut! )
 

Na hodinu AJ vždy měj :

 
Učebnici, pracovní sešit, žákovskou knížku, slovníček
 
 
Buď stále aktivní, dávej pozor, poslouchej a snaž se co nejvíce zapamatovat (o to méně práce budeš mít doma).
 
Opakuj si slovíčka doma: odfajfkuj si, která znáš, a která neznáš, označ křížkem.
 
Když něco nebudeš vědět, ráda Ti odpovím a poradím.
 
Nemáš-li něco v pořádku, nebo ti něco chybí, do příští hodiny si vše vypracuj.
 
V případě nepřítomnosti si doplň učivo a co nejdříve si vše dopiš.
 
 
 
 používané zkratky:
 
HW - homework  (Domácí úkol)
CB - class book     (učebnice)
WB - work book (pracovní sešit)
 

September

klikni a procvičuj si slovíčka:       

www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

 

 

 

 Procvičuj si čísla:       www.learningchocolate.com/content/numbers-2

 

 

October

procvičuj slovíčka         

  www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

www.youtube.com/watch?v=B8MbH5Wwf5I

www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses

 

 

www.youtube.com/watch?v=gPvLv3geky8

www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84

 

... 

KLIKNI: www.youtube.com/watch?v=LFil5Dl9XqQ

 

 

NOVEMBER

 I´m.......               happy    thirsty      

                              angry

 

 She´s .....             sad         hungry     

                              scared

 

 He´s......               tired       cold         

                               hot     surprised                     

 

 

 Pocity a nálady:

www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA

 

www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4&spfreload=10

 

www.youtube.com/watch?v=xRlTTSpGUx4

 

 

 

Pozdravy

klikej na mikrofonek a poslouchej výslovnost

www.learningchocolate.com/content/greetings-and-farewells

 

Čísla 11-20

www.learningchocolate.com/content/numbers-2

 

Alphabet

KLIKNI:

www.youtube.com/watch?v=5k521GcBOYw

www.youtube.com/watch?v=Vg6aHPMXDVU

 

HRY:

www.learninggamesforkids.com/word_games/alphabet-games/alphabetize-the-colors.html

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/alphabet-antics

 

 

DECEMBER

části těla -   klikej na mikrofonky     

  www.learningchocolate.com/content/parts-body-0

 

Klikni na nové písničky The body  :  

  www.youtube.com/watch?v=B-jP52gfAwI

 
 

procvičuj sloveso :  HAVE GOT - MÍT ( vlastnit)

Já mám        I´ve got 

Ty máš         You´ve got

 On má         He´s got

 Ona má       She´s got

 Ono má       It´s got 

 

 

 

January

Family:  www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

               www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

               www.youtube.com/watch?v=gp2OjNT8tAs

 

 

 

  Podívej se na věty:

What´s your name?

Jak se jmenuješ?

Where are you from?

Odkud jsi?

How are you?

Jak se máš?

What´s your favourite colour…..?

Jaká je tvá oblíbená barva…....?

My name´s / My name is ../ I´m John.

Jmenuji se / Moje jméno je…/ Jsem Jan.

I´m ..

Jsem ..

How old are you?

Kolik máš let? / Jak jsi starý?

I´m 9. / I´m 9 years old.

Mám 9 let/roků. Je mi 9.

I´m from..

Jsem z..

What´s this..?

Co je to/toto?

What are these..?

Co jsou tyto/ tito /tato..?

Open/Close your book / the pencilcase!

Otevři/Zavři svou knihu / penál.

Write on the board.

Napiš na tabuli.

Say „hello“ / „good morning“!

Pozdrav. Řekni „ahoj“ / „dobrý den“.

Listen. Draw. Write. Read.

Poslouchej. Nakresli. Napiš. Čti.

Look.

Podívej se.

Are you happy…?

Jsi štastný ?

She´s sad.

Ona je smutná.

I´m tired.

Jsem unavený.

Is it  a…?

Je to..?

Yes, it is.

Ano, je.

No, it isn´t.

Ne, není.

I´ve got..

Já mám..

He´s/She´s got..

On/Ona má..

 

February

 
 
 
 
 
 Procvičuj ČÁSTI TĚLA:    www.learningchocolate.com/content/parts-body-0
 
 
                                            www.youtube.com/watch?v=LO9QAUbtwxo
                                         

 

 
Zahraj si hru-  části těla:
 
 
 
 
Oblečení:

 www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

 
 
 
 
 

MARCH

Klikni  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
zAHRAJ SI HRY O JÍDLE:
 
 
 

APRIL

Procvičuj dialogy:
 
 
 
 
 
 
Jungle animals
 
 
 
 
 
 
 
 

MAY