3.třída 

hair / he:r / vlasy

eye / a:j / oko

ear / i:r / ucho 

mouth / mauts / ústa

nose / nous / nos

face / fejs / obličej

long / lonk / dlouhý

short / šo:rt / krátký

blond / blond / světlé ( vlasy)

dark / da:rk / tmavý

glasses / glasiz / brýle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poster  /peuste / plakát

aeroplane / ereplein / letadlo

radio  / rejdieu / rádio

keyboard  / ki: bo:d / klávesy / klávesnice

ball  / bo:l / míč

doll  / do:l / panenka

quitar / kita: (r) / kytara

room / ru:m / pokoj

things / tsins / věci

TV / ti: vi: / televize

computer / kompju:t(r) / počítač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday / mandej / pondělí

Tuesday /tju:sdej / úterý

Wednesday /vensdej / středa

Thursday / t(r)sdej / čtvrtek

Friday / frajdej / pátek

Saturday / sat(r)dej / sobota

Sunday / sandej / neděle

 

 

 

 

breakfast / brekfest /snídaně

lunch /lanč / oběd

dinner /din(r) / večeře

cereal / si(r)iel / cereálie

 

 

 

fish / fiš / ryba

chicken / čikn / kuře

pizza / pitsa / pizza

sausages / sosidžiz / párky

salad / saled / salát 

chips / čips / hranolky

vegetable /vedžtebl / zelenina

potatoe / potejteu / brambora

Do you like ? / du ju: lajk / Máš rád/a?

Yes, I do. / jes, aj du / ano, mám rád

No, I don´t. / nou aj dont / ne, nemám

 

 

 

 

 

put on / put on / obléct

wait / wejt / počkat

stupid / stju:pid / hloupý

give / giv / dát

let´s find / lets fajnd / pojd´me najít

 

 

 

skirt / sk:(r)t / sukně

shirt / š:(r)t / košile

jumper / džamp(r) / mikina

clothes / kleutz / oblečení 

T - shirt / ti: š(r)t / tričko

spots / spots / skvrny

jacket / džekit / sako

dots / dots / tečky

coat / keut / kabát

hat /  het / čepice

 

 

 

ladies / leidi:z/ dámy

gentlemen / džentlmen / pánové

terrible / teribl / hrozný

boss / bos / šéf

quik / kvik / rychle

 

 

head /hed/ hlava

foot / fut / chodidlo

feet / fi:t / chodidla

hand / hend / dlaň

arm / a:(r)m/ paže

leg / leg / noha

you´ve got / ju:v got / máš / máte

clap / klap / tleskat

wave / vejv / mávat

stamp / stemp / dupat

shake / šejk / zatřesat

kick / kik / kopat

 

 

 

 

 

 

mum / mam / maminka

dad / ded / tatínek

grandma /grenma / babička

granddad / grended / dědeček

sister / sistr / sestra

brother / bradr / bratr

it´s me / mi:/ to jsem já 

How many? / hau meny / kolik ?

Who / hu: / kdo

Have you got? / hev ju: got / Máš ?

 

 

 

 

HAPPY / hepi / šťastný 

ANGRY / engri /  rozzlobený 

SAD / se:d / smutný 

THIRSTY / t(r):sty / žíznivý 

SCARED / ske:(r) d / vystrašený 

HUNGRY / hangri /  hladový 

TIRED / tajrd /  unavený 

I’M / ajm / Já jsem… 

HE’S  / hi:z / On je… 

SHE’S / ši:z / Ona je… 

 

 

 

pet / pet / domácí mazlíček

CAT / ket/ kočka

DOG / dog / pes

FISH / fiš / ryba 

BIRD / b(r)d /  ptáček

RABBIT / rebit / králík 

MOUSE / maus / myš 

SPIDER / spajdr/ pavouk 

BIG  / big/ velký 

LITTLE/ litl / malý

computer / kompjut(r) / počítač

What´s this ? / wots dis / Co je to ?

 

 

 

 

 

 

eleven / ilevn / 11

twelve / tvelv / 12

thirteen / srtýn / 13

fourteen / fo:týn / 14

fifteen / fiftýn / 15

sixteen /sikstýn / 16

seventeen / sevntýn / 17

eighteen / ejtýn / 18

nineteen / najntýn / 19

twenty / tventy / 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 2020

 

come and see / kam end si: / pojd´te a uvidíte 

excuse me / ikskju:z mi: / omlouvám se

ladies / lej di:z / dámy

gentlemen / džentlmen / pánové

dangerous / denžrs / nebezpečný

Jumbo / džambou / jméno

 

 

 

 

Gramatika !

 

Na otázky typu: Are there posters in the room? (Jsou v pokoji plakáty?)

                          (a:r de:r)

 

odpovídáme většinou krátkou odpovědí: Yes, there are .(Ano, jsou) 

                                                                        (Jes, de:r a:r).

                                                                 No, there aren´t ( Ne, nejsou)  

                                                                       (Nou, de:r arnt).

 

 

 

 

 

 

Opiš si slovíčka :

poster  /peuste / plakát

aeroplane / ereplein / letadlo

radio  / rejdieu / rádio

keyboard  / ki: bo:d / klávesy / klávesnice

ball  / bo:l / míč

doll  / do:l / panenka

quitar / kita: (r) / kytara

room / ru:m / pokoj

things / tsins / věci

TV / ti: vi: / televize

computer / kompju:t(r) / počítač

 

 

 

 

look at this / luk at dis / dívej na to

Put me down / put mi: daun / dej mě dolů, polož mě

this way / dis wej / tudy

here / hi: (r) / zde

I know / aj nouv / Vím

 

 

 

ostrich  / ostrič / pštros

eagle   / i: gl /   orel

meat   / mi: t /  maso

north  / no: rt / severní

south  / sa: t / jižní

Antarctic  / anta: tik /  Antartida

America  / amerika / Amerika

Africa    / efrika /     Afrika

leaves   / li: vz /     listy

wings  / winz /    křídla

grass  / gra: s /    tráva

short   / šo: t /   krátký

nut    / nat /     ořech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

there´s    / de:z /  tam je

 

there are / de: a:(r)  / tam jsou

 

animal     / animl /  zvíře

 

lion         / lajn /  lev

 

hippo     / hipeu /  hroch

 

crocodile  / krakedajl /  krokodýl

 

giraffe      / džira:f /  žirafa

 

snake      / snejk /  had

 

monkey   / manki /  opice

 

elephant  / elefent /  slon

 

 

 

 

 

 

 

easter    ístr     velikonoce

bunny    bany   králíček

basket   baskit  košík

easter stick   i:str stik   pomlázka

chicks   čiks        kuřátka

paint eggs  pe:nt e:gs    malovat vajíčka

fish             fiš        ryba

pizza          pitsa    pizza

chicken      čikn      kuře

chips          čips      hranolky

sausages   sosidžis     párky

potatoes     potejtous   brambory

vegetables  vedžitejbls  zelenina  

salad           salad       salát

yoghurt        jagrt        jogurt

chocolate    čoklit       čokoláda

ice cream    ijs krím    zmrzlina

Do you like?  du ju lajk?  Máš rád-a?

what do you like?  wot du ju lajk?  Co máš rád-a?

Yes, I do.       jes aj du         ano, mám rád-a.

No, I don´t.    nou aj dont     ne, nemám rád-a.

 

 

 

 

 používané zkratky:
 
HW - homework  (Domácí úkol)
CB - class book     (učebnice)
WB - work book (pracovní sešit)
 

September

klikni a procvičuj si slovíčka:       

www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

 

 

 

 Procvičuj si čísla:       www.learningchocolate.com/content/numbers-2

 

 

October

procvičuj slovíčka         

  www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

www.youtube.com/watch?v=B8MbH5Wwf5I

www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses

 

 

www.youtube.com/watch?v=gPvLv3geky8

www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84

 

... 

KLIKNI: www.youtube.com/watch?v=LFil5Dl9XqQ

 

 

NOVEMBER

 I´m.......               happy    thirsty      

                              angry

 

 She´s .....             sad         hungry     

                              scared

 

 He´s......               tired       cold         

                               hot     surprised                     

 

 

 Pocity a nálady:

www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA

 

www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4&spfreload=10

 

www.youtube.com/watch?v=xRlTTSpGUx4

 

 

 

Pozdravy

klikej na mikrofonek a poslouchej výslovnost

www.learningchocolate.com/content/greetings-and-farewells

 

Čísla 11-20

www.learningchocolate.com/content/numbers-2

 

Alphabet

KLIKNI:

www.youtube.com/watch?v=5k521GcBOYw

www.youtube.com/watch?v=Vg6aHPMXDVU

 

HRY:

www.learninggamesforkids.com/word_games/alphabet-games/alphabetize-the-colors.html

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/alphabet-antics

 

 

DECEMBER

části těla -   klikej na mikrofonky     

  www.learningchocolate.com/content/parts-body-0

 

Klikni na nové písničky The body  :  

  www.youtube.com/watch?v=B-jP52gfAwI

 
 

procvičuj sloveso :  HAVE GOT - MÍT ( vlastnit)

Já mám        I´ve got 

Ty máš         You´ve got

 On má         He´s got

 Ona má       She´s got

 Ono má       It´s got 

 

 

 

January

Family:  www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

               www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

             

 

 

 

  Podívej se na věty:

What´s your name?

Jak se jmenuješ?

Where are you from?

Odkud jsi?

How are you?

Jak se máš?

What´s your favourite colour…..?

Jaká je tvá oblíbená barva…....?

My name´s / My name is ../ I´m John.

Jmenuji se / Moje jméno je…/ Jsem Jan.

I´m ..

Jsem ..

How old are you?

Kolik máš let? / Jak jsi starý?

I´m 9. / I´m 9 years old.

Mám 9 let/roků. Je mi 9.

I´m from..

Jsem z..

What´s this..?

Co je to/toto?

What are these..?

Co jsou tyto/ tito /tato..?

Open/Close your book / the pencilcase!

Otevři/Zavři svou knihu / penál.

Write on the board.

Napiš na tabuli.

Say „hello“ / „good morning“!

Pozdrav. Řekni „ahoj“ / „dobrý den“.

Listen. Draw. Write. Read.

Poslouchej. Nakresli. Napiš. Čti.

Look.

Podívej se.

Are you happy…?

Jsi štastný ?

She´s sad.

Ona je smutná.

I´m tired.

Jsem unavený.

Is it  a…?

Je to..?

Yes, it is.

Ano, je.

No, it isn´t.

Ne, není.

I´ve got..

Já mám..

He´s/She´s got..

On/Ona má..

 

February

 
 
 Procvičuj ČÁSTI TĚLA:    www.learningchocolate.com/content/parts-body-0
 
 
                                            www.youtube.com/watch?v=LO9QAUbtwxo
                                         

 

 
Zahraj si hru-  části těla:
 
 
 
 
Oblečení:

 www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

 
 
 
 
 

MARCH

Klikni  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
zAHRAJ SI HRY O JÍDLE:
 
 
 

APRIL

Procvičuj dialogy:
 
 
 
 
 
 
Jungle animals
 
 
 
 
 
 
 
 

MAY