4.třída

 Hodnotím u tebe toto:

 
1.       Ústní projev: rozhovor, čtení, výslovnost, ústní zkoušení slovní zásoby a gramatiky
 
2.       Písemný projev: testy na gramatiku a slovní zásobu, projekty
 
3.       Úprava písemností: okraje, čitelnost, daný zápis z hodiny 
 
4.       Práce v hodině: snaha, aktivita, samostatné a skupinové práce, splnění zadaného úkolu
 
5.       Plnění domácích úkolů: písemné domácí úkoly, příprava na hodinu (denně  minimálně 15 minut! )
 
 

Na hodinu AJ vždy měj :

 
Učebnici, pracovní sešit, žákovskou knížku, slovníček
 
 
Buď stále aktivní, dávej pozor, poslouchej a snaž se co nejvíce zapamatovat (o to méně práce budeš mít doma).
 
Opakuj si slovíčka doma: odfajfkuj si, která znáš, a která neznáš, označ křížkem.
 
Když něco nebudeš vědět, ráda Ti odpovím a poradím.
 
Nemáš-li něco v pořádku, či Ti něco chybí, do příští hodiny si vše vypracuj.
 
V případě nepřítomnosti si doplň učivo, co nejdříve si vše dopiš.
 
 používané zkratky:
 
HW - homework  (Domácí úkol)
CB - class book     (učebnice)
WB - work book (pracovní sešit)
 

September

 Nauč se novou říkanku:
 
I can´t swim
and I can´t skate.
But I can sing
and my song´s great!!!
 
I can´t dive
and I can´t ski.
But I can dance.
Just look at me!!!
 
 
procvičuj sloveso can:  
 
 
  Umíš věty z tabulky?       
 
 
 

What´s your name?

Jak se jmenuješ?

Where are you from?

Odkud jsi?

Can you ....?  Yes, I can./ No, I can´t.

Umíš..?  Ano, umím./ Ne, neumím.

How are you?

Jak se máš?

What´s your favourite colour…..?

Jaká je tvá oblíbená barva…....?

My name´s / My name is ../ I´m John.

Jmenuji se / Moje jméno je…/ Jsem Jan.

I´m ..

Jsem ..

How old are you?

Kolik máš let? / Jak jsi starý?

I´m 10. / I´m 10 years old.

Mám 10 let/roků. Je mi 10.

I´m from..

Jsem z..

What´s this..?

Co je to/toto?

There is... / There are..

Je tam.. / Jsou tam..

Open/Close your book /  pencilcase!

Otevři/Zavři svou knihu / penál.

Write on the board.

Napiš na tabuli.

Say „hello“ / „good morning“!

Pozdrav. Řekni „ahoj“ / „dobrý den“.

Listen. Draw. Write. Read.

Poslouchej. Nakresli. Napiš. Čti.

  Look.

Podívej se.

Are you happy…?

Jsi štastný ?

She´s sad.

Ona je smutná.

I´m tired.

Jsem unavený.

Is it  a…?

Je to..?

Yes, it is.

Ano, je.

No, it isn´t.

Ne, není.

I´ve got..

Já mám..

He´s/She´s got..

On/Ona má..

 

 Procvičuj si sporty: 
  
 
 
 

October

Nová říkanka:
 
Can bats in hats
dance in the dark?
The black bat can
but the fat bat can´t.
 
Písničky o nábytku a pokojů v domě  
 
 
 
 
 
Učíme se předložky : 
 
 
 
 
 
 
 
procvičuj :)))
 
 
 
 
 
 
 
 
říkanka:                                               There´s a bug under the cupboard.
                                                                       There´s a bug under the clock.
                                      There´s a bug on the umbrella.
                                      And a bug under the box. 
 
 
 
 
HALLOWEEN
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER

 
 
zdravé a nezdravé,  zahraj si hru !
 
 
 
 
Přes prázdniny si procvičuj slovíčka !!
 
My town
 
 
 
 
 
 
 
 
klikej na mikrofonky a poslouchej výslovnost:
 
 
 
 
 
 

DECEMBER

 

January

 
Podívej se na nové odkazy 
  

Počasí : www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA

              www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

             www.youtube.com/watch?v=Z2biA1gczXs

                     www.youtube.com/watch?v=_xMMWHVbjGk

 

FEBRUARY

 What time  is it?     Kolik je hodin?

 
 
      It´s five o´clock.       Je pět hodin.
    It´s half past two.      Je půl třetí. (půl po druhé)
 
pomocné video !!!    www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
 
 
                                www.youtube.com/watch?v=mQYtGUQ8Ld8
 

 

Koukni se na videa  a procvičuj měsíce v roce: 

 www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM

 www.youtube.com/watch?v=Ax40-XJou44

 

Dialog o vyučovacích předmětech:

www.youtube.com/watch?v=H3XraQMEal4

 

MARCH

Procvičuj DIALOGY:

www.youtube.com/watch?v=kOEsLO4ydK8

www.youtube.com/watch?v=JZrEqSnJ59s

www.youtube.com/watch?v=KKpmytQ8Qqc

 

 

procvičuj slovesa

www.learningchocolate.com/content/action-verbs-1

                                www.learningchocolate.com/content/action-verbs-2

                                www.learningchocolate.com/content/action-verbs-3

 

APRIL

 
 
 
 
 
 

MAY

Minulý čas sloves:
 
(it) was -   byl/byla/bylo
     (it) had   -    měl/měla/mělo
 

Klikni na sloveso být v min.č. :

 
 
 
 
 
 
To musíš znát :
was  (byl jsem)      
                                                                                                      
you were  (byl jsi)
 
he/she/it was  (on byl, ona byla, to bylo)
 
we were  (byli jsme)
 
you were  (byli jste)  
 
they were  (oni byli / ony byly)
 
 

    have  had /*** /                                                                                                         

   I,you, she, he, it ,we, they -  had

 

Dinosauři :

more2.starfall.com/m/talking-library/library-index-demo/load.htm?f&d=demo

 

www.youtube.com/channel/UCAJnyTWJPpKXuwgWQDdNWrQ