tipy a rady

 

Jak se učím ?
Prohlížím si obrázky a rozumím tomu,
co znázorňují.
 
Opisuji si slova a výrazy a zkouším si je
zapamatovat a znovu napsat.
 
Čtu potichu a rozumím tomu, i když
nerozumím každému slovu.
 
Poslouchám, co říká  paní učitelka, ostatní děti,
nahrávku a většinou tomu rozumím.
 
Pomáhá mi to, co je napsáno na tabuli.
 
Opakuji si to, co už umím.
 
Pracuji na počítači.
 
Pracuji s učebnicí a pracovním sešitem.
 
Z čeho mám největší radost?
Z dobré známky.
Z pochvaly rodičů.
Z pochvaly paní učitelky/pana učitele.
Když vím, že se mi něco povedlo.
Když se to, co jsme udělal/a, líbí i ostatním.
Když to, co jsem dokázal/la, někomu
nebo něčemu pomůže.
 

1.Dobrá rada:

Když se učíš slovíčka, říkej si je nahlas a taky si je piš. Ta, která si nemůžeš zapamatovat,
si napiš na malé karty (z jedné strany anglicky, z druhé strany česky). Dej si je
na zvláštní hromádku, nebo do krabičky a často si je opakuj. 
 

2.Dobrá rada:

Když čteš text a neznáš nějaké
slovíčko, snaž se nejdříve jeho
význam odhadnout. Když to
nejde, pak teprve hledej ve slovníčku, zeptej
se svých spolužáků nebo svého pana učitele/
své paní učitelky. 

3.Dobrá rada:

Když píšeš souvislý
anglický text, pracuj
nejdříve s konceptem
(piš nanečisto). Pak se
poraď (např. se spolužákem,
učitelem nebo se slovníkem) a práci
dokonči. Tím, že text opravuješ
a dále rozvíjíš, se také učíš.

 

4. Dobrá rada

Když pracuješ ve skupině
nebo ve dvojici, snaž se
mluvit jen anglicky. Pomáhej
si řečí těla a ukazováním na předměty,
které neumíš ještě pojmenovat anglicky.
Hlavně se neboj mluvit. Neprokládej
anglické věty českými slovy, těm by
cizinci stejně nerozuměli.

5.Dobrá rada:

Často si opakuj, co
už umíš. Pak nebudeš
tolik zapomínat.
Při opakování ve škole dávej
dobrý pozor. Tím, že látku
znovu probereš, si vědomosti
upevníš a lépe zapamatuješ.
Když se něco učíš podruhé, jde
to už mnohem snadněji.
 
6. Dobrá rada:
 U některých vět v angličtině
nestačí jen přeložit jedno slovíčko po druhém, musíme se prostě naučit celou větu (někdy
se jim říká fráze). Porovnej: Neboj se! Don’t be afraid! Co se děje? What’s the matter?